Doel van de Sectie Sportklimmen

Vorige

De Sectie Sportklimmen zet zich ervoor in om klimmers met ambitie te helpen hun doelen te bereiken. Of die doelen nu liggen in routes, boulderen of speed, paraklimmen, binnen of in de rots, of in wedstrijden (regionaal kampioen, Olympische Spelen). We ondersteunen sportklimmers om elkaar te inspireren, informeren en elkaar te vinden in de passie voor de sport. Daarnaast willen we onze mooie sport, onze Olympische sport, heel nadrukkelijk op de kaart zetten in Nederland. Dat doen graag we in nauwe samenwerking met klimcentra, regionale sportklimverenigingen, de regio’s en de andere secties.

Voor wie?

De sectie sportklimmen richt zich expliciet op de klimmers die het sportklimmen en boulderen als sport beleven. Voor ons staat deze groep centraal. Wij zien een enorme potentie in het verbinden van alle sportklimmers en boulderaars, ook de klimmers die op het moment nog geen lid zijn van de NKBV.

Wat doen wij?

Er is veel kennis over het sportklimmen in Nederland. De Sectie Sportklimmen wil het uitwisselen van deze kennis, in welke vorm dan ook (workshops, cursussen, discussies) faciliteren. Ook wil de sectie de kennis die er binnen de NKBV aanwezig is, bijvoorbeeld op het bureau, beter toegankelijk maken voor de prestatiegerichte sportklimmers.

Daarnaast organiseren wij activiteiten zoals (prestatiegerichte) buitenstages waarin je leert om je grenzen te verleggen en geven wij een platform aan alle mooie lokale initiatieven die nu nog vooral door hallen georganiseerd worden, deze maken wij deze bekend bij alle sportklimmers met ambitie!

Vertegenwoordiging van de sportklimmers in het bestuurlijk hart van de NKBV.

Wij vertegenwoordigen de sportklimmers die lid zijn van de NKBV in de Vergadering van Afgevaardigden van de NKBV. De VvA is het bestuurlijk “hart” van de NKBV. Afgevaardigden worden geïnformeerd over projecten en andere lopende zaken en worden gevraagd om oordeelsvorming hierover. Uiteindelijk is de VvA collectief verantwoordelijk voor de besluitvorming over onder andere het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de jaarrekening, de begroting, bestuurs- en commissieverkiezingen, de statuten en eventuele andere voorstellen die worden ingebracht.